Afspraakmanager is een ideaal afsprakensysteem voor artsen. Laat uw patiŽnten zelf een afspraak maken op een veilige en eenvoudige manier.

Wat biedt afspraakmanager.be?


Afspraakmanager is een online afsprakenagenda, waarin klanten een afspraak kunnen maken bij de eigenaar van die agenda. De elektronische agenda die afspraakmanager heeft ontwikkeld is uitgerust met tal van mogelijkheden: De tijdstippen/afspraken/vakantie's en andere voorkeuren zijn volledig variabel naargelang de gevraagde voorkeur van de agenda.

Onze agenda bestaat standaard uit deze 2 delen:

1. De online kalendar voor de klant: Via hun persoonlijke account op kunnen zij een vrije datum en een uur prikken om een afspraak te maken. Uiteraard is er de mogelijkheid om deze afspraak te wijzigen/verwijderen.

2. Een overzichtspagina voor de eigenaar van de agenda waar hij of zij beschikt over een gestructureerd controlepaneel.Hierin bevinden zich alle mogelijkheden van de agenda.

Wilt u het agendasysteem alvast uitproberen? Dit is mogelijk!
Ga naar login om het agendasysteem uit te voeren.

Uw afsprakenagenda in 3 stappen:


  • Afspraakmanager
  • Afspraakmanager
  • Afspraakmanager